Input:

Stopnja DDV za storitve popravil in vzdrževanja dvigal (C‑218/21)

20.5.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

SODBA SODIŠČA (šesti senat)

z dne 5. maja 2022 (jezik postopka: portugalščina)

„Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Davčna stopnja – Začasne določbe za nekatere delovno intenzivne storitve – Priloga IV, točka 2 – Obnova in popravila zasebnih stanovanj – Uporaba nižje stopnje DDV za storitve popravil in vzdrževanja dvigal stanovanjskih stavb“

V zadevi C‑218/21,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (vrhovno upravno sodišče, Portugalska) z odločbo z dne 17. februarja 2021, ki je na Sodišče prispela 1. aprila 2021, v postopku

Autoridade Tributária e Aduaneira

proti

DSR – Montagem e Manutenão de Ascensores e Escadas Rolantes SA,

SODIŠČE (šesti senat),

v sestavi I. Ziemele, predsednica senata, T. von Danwitz in A. Kumin (poročevalec), sodnika,

generalna pravobranilka: T. Ćapeta,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za DSR – Montagem e Manutenão de Ascensores e Escadas Rolantes SA J. Vilaa da Fonseca, advogado,

–        za portugalsko vlado sprva P. Barros da Costa, L. Inez Fernandes in R. Campos Laires, nato P. Barros da Costa in R. Campos Laires, agenti,

–        za Evropsko komisijo M. Afonso in V. Uher, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalne pravobranilke, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago točke 2 Priloge IV k Direktivi Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1; v nadaljevanju: Direktiva o DDV).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Autoridade Tributária e Aduaneira (davčni in carinski organ, Portugalska) (v nadaljevanju: davčna uprava) in družbo DSR – Montagem e Manutenão de Ascensores e Escadas Rolantes SA (v nadaljevanju: DSR) glede stopnje davka na dodano vrednost (DDV), ki se uporablja za storitve popravil in vzdrževanja dvigal, ki jih opravlja ta družba.

 Pravni okvir

Pravo Unije

3        Direktiva o DDV vsebuje naslov VIII „Stopnje“, ki zajema poglavje 2, naslovljeno „Struktura in višina stopenj“. V tem poglavju sta med drugim člena 96 in 98 te direktive.

4        Člen 96 navedene direktive določa:

„Države članice uporabljajo splošno stopnjo DDV, ki jo določi vsaka država članica kot odstotek od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in za opravljanje storitev.“

5        Člen 98(1) in (2) te direktive določa:

„1.      Države članice lahko uporabljajo eno ali dve nižji stopnji.

2.      Nižje stopnje se uporabljajo samo za dobave blaga in opravljanje storitev iz kategorij, določenih v Prilogi III.

[…]“

6        V času dejanskega stanja v postopku v glavni stvari je naslov VIII Direktive o DDV zajemal poglavje 3, naslovljeno „Začasne določbe za nekatere delovno intenzivne storitve“. V tem poglavju sta bila med drugim člena 106 in 107 te direktive.

7        Člen 106 navedene direktive je določal:

„Svet [Evropske unije] lahko državam članicam na predlog [Evropske komisije] s soglasnim odločanjem dovoli, da za storitve iz Priloge IV najpozneje do 31. decembra 2010 uporabljajo nižje stopnje


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih