Input:

Odločba regionalnega carinskega urada o določitvi zneska trošarine in davka na dodano vrednost (DDV) zaradi nezakonitega vnosa cigaret iz Belorusije na ozemlje Litve (C‑489/20)

7.4.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 7. aprila 2022 (jezik postopka: litovščina)

„Predhodno odločanje – Carinski zakonik Unije – Ugasnitev carinskega dolga – Blago, ki je bilo nezakonito vneseno na carinsko območje Unije – Zaseg in odvzem – Direktiva 2008/118/ES – Trošarine – Direktiva 2006/112/ES – Davek na dodano vrednost – Obdavčljivi dogodek – Obveznost obračuna“

V zadevi C‑489/20,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (vrhovno upravno sodišče Litve) z odločbo z dne 30. septembra 2020, ki je na Sodišče prispela 2. oktobra 2020, v postopku

UB

proti

Kauno teritorinė muitinė,

ob udeležbi

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi A. Arabadjiev, predsednik prvega senata v funkciji predsednika drugega senata, I. Ziemele, sodnica, T. von Danwitz (poročevalec), P. G. Xuereb in A. Kumin, sodniki,

generalni pravobranilec: E. Tanchev,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za litovsko vlado K. Dieninis in V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, agenta,

–        za italijansko vlado G. Palmieri, agentka, skupaj z G. Albenziom, avvocato dello Stato,

–        za Evropsko komisijo F. Clotuche-Duvieusart in J. Jokubauskaitė, agentki,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 6. oktobra 2021

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 124(1)(e) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL 2013, L 269, str. 1, v nadaljevanju: carinski zakonik Unije), člena 2(b) in člena 7(1) Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL 2009, L 9, str. 12) ter člena 2(1)(d) in člena 70 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva o DDV).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med UB, tožečo stranko v postopku v glavni stvari, na eni strani, ter Kauno teritorinė muitinė (regionalni carinski urad v Kaunasu, Litva) in Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (carinski oddelek ministrstva za finance, Litva), na drugi strani, v zvezi z odločbo tega regionalnega carinskega urada o določitvi zneska trošarine in davka na dodano vrednost (DDV) v breme UB zaradi nezakonitega vnosa cigaret iz Belorusije na ozemlje Litve.

 Pravni okvir

Pravo Unije

Carinski zakonik Unije

3        Člen 42(1) carinskega zakonika Unije določa:

„Vsaka država članica določi kazni za neupoštevanje carinske zakonodaje. Takšne kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.“

4        Člen 79 tega zakonika, naslovljen „Carinski dolg, ki nastane zaradi neizpolnjevanja“, določa:

„1.      Za blago, zavezano uvozni dajatvi, nastane carinski dolg pri uvozu zaradi neizpolnjevanja:

(a)      ene od obveznosti, ki so določene s carinsko zakonodajo za vnos neunijskega blaga na carinsko območje Unije, njegovo odstranitev izpod carinskega nadzora ali gibanje, predelavo, hrambo, začasno hrambo, začasni uvoz ali prepustitev takega blaga na navedenem območju;

[…]“

5        Člen 124 navedenega zakonika, naslovljen „Ugasnitev“, določa:

„1.      Brez poseganja v veljavne predpise v zvezi z neizterjavo zneska uvozne ali izvozne dajatve, ki ustreza carinskemu dolgu, v primeru sodno ugotovljene plačilne nesposobnosti dolžnika carinski dolg pri uvozu ali izvozu ugasne:

[…]

(e)      kadar se blago, zavezano uvozni ali izvozni dajatvi, […] zaseže in hkrati oziroma naknadno odvzame;

[…]

2.      V primerih iz točke (e) odstavka 1 se za namene kazni, ki se uporabljajo za carinske prekrške, vseeno šteje, da carinski dolg ni ugasnil, kadar je po


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih