Input:

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji

14.7.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

6.2.2 Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji

Erika Režek, davčna svetovalka

Davčni zavezanec po ZDDV-1 je tudi oseba, ki v Sloveniji nima sedeža svoje dejavnosti, niti stalne poslovne enote, niti stalnega ali običajnega prebivališča, ki opravlja ekonomsko dejavnost po 5. členu ZDDV-1. Za te osebe ne velja limit 50.000 EUR, (b. točka 6. odstavka 94. člena ZDDV-1).

Davčni zavezanec mora zahtevek za izdajo identifikacijske številke (obrazec DDV-P3) predložiti v elektronski obliki prek sistema eDavki. Obrazcu mora predložiti potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi, ali izpis iz sodnega ali drugega registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež, ter pogodbo ali predpogodbo ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.

Skladno z novelo ZDDV-1M davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji in v Slovenijiopravi le oproščene dobave blaga ali storitev s pravico do dobitka DDV ali opravlja dobave blaga in storitev davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV v Sloveniji, ki so predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji, ni potrebno pridobiti identifikacijske številke za DDV. Pogoj je, da ta tuj davčni zavezanec opravlja le obdavčljive dobave blaga in storitev, v zvezi s katerimi je kot plačnik DDV določen prejemnik blaga in storitev in je ta kot tak identificiran za namene DDV v Sloveniji.

To pa ne velja v primeru, da je naročnik blaga oz. storitev končni potrošnik in za take dobave niti ni možna uporaba posebne ureditve VEM. V tem primeru se mora davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji identificirati za namene DDV v Sloveniji. Tudi če ta oseba hkrati opravlja tako dobave blaga in storitev končnim potrošnikom in kot še dobave davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV, za to tujo osebo še vedno velja obveznost pridobitve ID za namene DDV v Sloveniji.

V okviru prehodnih določb za davčne zavezance, ki nimajo sedeža v Sloveniji, so pa v Sloveniji že identificirani za namene DDV in bodo opravljali le dobave blaga in storitev, za katere je določen plačnik DDV identificirani davčni zavezanec v Sloveniji, velja, da lahko te osebe davčnemu organu v elektronski obliki predložijo zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV.

Nova pravila pridobivanja ID za namene DDV dopolnjujejo pravila vezana na uveljavljanje vračila DDV zato davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in ni identificiran za namene DDV, ne more uveljaviti odbitka DDV preko obračuna DDV, ima pa pravico do vračila DDV na podlagi 74. ali 74.i člena ZDDV-1. V ta namen se spreminjajo tudi pravila teh določb ZDDV-1 in sicer ima davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago, ki mu ga bo dobavil, ali za storitve, ki jih bodo zanj opravili drugi davčni zavezanci v Sloveniji, ali za uvoz blaga v Slovenijo, tudi v primeru, ko sicer opravlja dobave blaga in storitve v Sloveniji, vendar pa je za te dobave kot plačnik DDV določen prejemnik blaga in storitev, ki je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji.

Dotacije podružnici s strani matične družbe v tujini

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, lahko v Sloveniji opravlja dejavnost preko podružnice, ki kot taka nastopa v imenu in za račun te tuje osebe, pri čemer mora uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svoje ime. Če želi tuja pravna oseba v Sloveniji ustanoviti podružnico, in še ni vpisana v poslovni register v Sloveniji, mora najprej pridobiti davčno številko pri Davčni upravi RS. FURS tako osebo vpiše v davčni register in ji dodeli davčno številko. Ta davčna številka šteje kot enotna identifikacijska številka ustanovitelja subjekta vpisa v sodni register.

Če ima družba, ki nima sedeža v Sloveniji, v Sloveniji podružnico, posluje preko podružnice, kar pomeni, da se mora v danem primeru podružnica identificirati za namen DDV.

Tuja oseba, ki skladno s predpisi ni dolžna ustanoviti podružnice v Sloveniji, a hkrati izpolnjuje pogoje za identifikacijo za namene DDV, lahko v Sloveniji pridobi ID za namene DDV in tako v svojem imenu izpolnjuje davčne obveznosti. Lahko pa imenuje davčnega zastopnika, da ta namesto nje izpolnjuje davčne obveznosti v Sloveniji.

Obveznost identifikacije tuje osebe v Sloveniji

Davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji in v Sloveniji opravi le oproščene dobave blaga ali storitev s pravico do dobitka DDV, ali le obdavčljive dobave blaga in storitev prejemniku, ki po določbah ZDDV-1 nastopa kot plačnik DDV, ni treba pridobiti ID za namene DDV. Ta davčni zavezanec uveljavlja odbitek DDV na način in pod pogoji iz 74. člena ZDDV-1 in 74.i člena ZDDV-1.

FURS primeroma navaja, npr. mednarodni prevoz potnikov, razen mednarodnega cestnega prometa (49. člen ZDDV- 1), storitve v zvezi z uvozom (12. točka


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih