Vsebina

 

Praktične informacije
Menjalniški tečaj 28.9.2022
 1 USD0,96 EUR (-0)
 1 HRK7,53 EUR (+0,01)
 1 GBP0,9 EUR (+0,01)
 1 PLN4,8 EUR (+0,05)
 1 CZK24,65 EUR (-0,01)
več
>
Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR

več

več
Praktične informacije - Povračila stroškov

Višina dnevnic po Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Višina dnevnic po Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino od 1. 1. 2020 naprej.

Obračun in izplačilo dnevnic za opravljene službene poti

Pravila za obračun dnevnic na službenih poteh se razlikujejo za delodajalce zasebnega sektorja in delodajalce javnega sektorja. V obeh primerih pa je treba razumeti, da delovnopravna pravila urejajo delavčevo pravico do dnevnice (npr. kdaj mu pripada, v kakšni višini, ali se zahteva znižanje v primeru brezplačnih obrokov;), medtem ko dohodninska pravila in pravila, ki urejajo plačevanje prispevkov za socialno varnost, urejajo dohodninsko obravnavo in obravnavo z vidika obračuna in plačila prispevkov za socialno varnost.

Delodajalci (tako v zasebnem kot javnem sektorju) morajo pri pripravi obračuna dnevnic na službenih poteh najprej preveriti, kaj določa veljavna delovnopravna zakonodaja (kdaj delavcu pripada dnevnica, v kakšni višini, kako je z znižanji itd.), za pravilno dohodninsko obravnavo in obravnavo glede prispevkov za socialno varnost pa je v nadaljevanju pomembna dohodninska zakonodaja in zakonodaja, ki ureja obvezna socialna zavarovanja.

Medtem ko je višina dnevnic (kot pravica delovnega prava) za javni sektor (trenutno) urejena na podlagi Dogovoru o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021, Uradni list 88/2021 z dne 3. 6. 2021 in Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino;(v nadaljevanju Uredba tujina), je pravica do dnevnice v zasebnem sektorju določena z različnimi kolektivnimi podobami, ki zavezujejo delodajalca in internimi akti. Te ureditve pa se med seboj lahko zelo razlikujejo. Ni redko, da delovnopravno pravilo, ki zavezuje delodajalca v zasebnem sektorju določa, da se povrnejo dnevnice na službeni poti v najvišji možni višini in pod pogoji, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja;(v nadaljevanju davčna uredba). Samo v takšnem primeru bo (preko izrecnega delovnopravnega pravila) dejansko delovnopravna pravica delavca enaka davčno določenemu znesku in pogojem.

V nadaljevanju so predstavljena pravila obračunavanja dnevnic za službene poti, in sicer ločeno za zasebni sektor in javni sektor ter ločeno za službene poti v Sloveniji in tujini. Pri tem se predpostavlja, da je za zasebni sektor delovnopravna pravica določena na način, da se sklicuje na pravila davčne uredbe.

ZASEBNI SEKTOR


Zasebni sektor – službene poti v Sloveniji:

Država:

Valuta:

nad 12 do 24 ur

nad 12 do 24 ur – vključen zajtrk

nad 8 do 12 ur

nad 8 do 12 ur – vključen zajtrk

nad 6 do 8 ur

Slovenija

EUR

21,39

19,25

10,68

9,08

7,45

Davčna uredba ne predvideva znižanja dnevnice za brezplačno kosilo in/ali večerjo. Delodajalci to uredijo v svojih delovnopravnih pravilih.

Zasebni sektor – službene poti v tujini za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020*:

Država:

Valuta:

nad 14 do 24 ur
(100 % znesek dnevnice)

nad 14 do 24 ur – vključen zajtrk
(znižanje za 10 %)

nad 8 do 14 ur
(75 % znesek dnevnice)

nad 8 do 14 ur – vključen zajtrk
(znižanje za 15 %)

nad 6 do 8 ur
(25 % znesek dnevnice)

Albanija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Andora

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Armenija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Avstralija

USD

53,00

47,70

39,75

33,79

13,25

Avstrija

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Azerbajdžan

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Belgija

EUR

63,00

56,70

47,25

40,16

12,50

Belorusija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Bolgarija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Bosna in Hercegovina

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Ciper

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Češka

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Črna gora

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Danska

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Estonija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Finska

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Francija

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Grčija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Gruzija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Hrvaška

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Irska

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Islandija

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Italija

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Japonska

USD

88,00

79,20

66,00

56,10

22,00

Kanada

USD

53,00

47,70

39,75

33,79

13,25

Kitajska

USD

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Kosovo

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Latvija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Lihtenštajn

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Litva

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Luksemburg

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Madžarska

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Malta

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Moldavija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Monako

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Nemčija

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Nizozemska

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Norveška

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Nova Zelandija

USD

53,00

47,70

39,75

33,79

13,25

Poljska

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Portugalska

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Romunija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Rusija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

San Marino

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Severna Makedonija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Slovaška

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Srbija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Španija

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Švedska

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Švica

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Turčija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Ukrajina

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Vatikan

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

ZDA

USD

53,00

47,70

39,75

33,79

13,25

Združeno kraljestvo Velike Britanije in S Irske

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Druge države

USD

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Hong Kong

USD

62,00

55,80

46,50

39,52

15,50

Moskva

EUR

71,00

63,90

53,25

45,26

17,75

Peking

USD

81,00

72,90

60,75

51,64

20,25

Sankt Petersburg

EUR

71,00

63,90

53,25

45,26

17,75

Šanghaj

USD

81,00

72,90

60,75

51,64

20,25

* Višina, kot je določena z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008, 63/2017, 71/2018, 104/2021 in 114/2021) brez upoštevanja znižanj, ki jih določa Uredba tujina.

Zasebni sektor – službene poti v tujini od 01.01.2021 dalje*:

Država:

Valuta:

nad 14 do 24 ur
(100 % znesek dnevnice)

nad 14 do 24 ur – vključen zajtrk
(znižanje za 10 %)

nad 8 do 14 ur
(75 % znesek dnevnice)

nad 8 do 14 ur – vključen zajtrk
(znižanje za 15 %)

nad 6 do 8 ur
(25 % znesek dnevnice)

Albanija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Andora

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Armenija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Avstralija

USD

60,00

54,00

45,00

38,25

15,00

Avstrija

EUR

55,00

49,50

41,25

35,06

13,75

Azerbajdžan

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Belgija

EUR

63,00

56,70

47,25

40,16

12,50

Belorusija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Bolgarija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Bosna in Hercegovina

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Ciper

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Češka

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Črna gora

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Danska

EUR

55,00

49,50

41,25

35,06

13,75

Estonija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Finska

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Francija

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Grčija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Gruzija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Hrvaška

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Irska

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Islandija

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Italija

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Japonska

USD

100,00

90,00

75,00

63,75

25,00

Kanada

USD

60,00

54,00

45,00

38,25

15,00

Kitajska

USD

44,00

36,00

30,00

25,50

11,00

Kosovo

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Latvija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Lihtenštajn

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Litva

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Luksemburg

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Madžarska

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Malta

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Moldavija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Monako

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Nemčija

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Nizozemska

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Norveška

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Nova Zelandija

USD

60,00

54,00

45,00

38,25

15,00

Poljska

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Portugalska

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Romunija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Rusija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

San Marino

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Severna Makedonija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Slovaška

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Srbija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Španija

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Švedska

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Švica

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Turčija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Ukrajina

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Vatikan

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

ZDA

USD

60,00

54,00

45,00

38,25

15,00

Združeno kraljestvo Velike Britanije in S Irske

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Druge države

USD

50,00

39,60

37,50

31,87

12,50

Hong Kong

USD

70,00

63,00

52,50

44,62

17,50

Moskva

EUR

80,00

72,00

60,00

51,00

20,00

Peking

USD

90,00

81,00

67,50

57,37

22,50

Sankt Petersburg

EUR

80,00

72,00

60,00

51,00

20,00

Šanghaj

USD

90,00

81,00

67,50

57,37

22,50

Zasebni sektor – službene poti v tujini, če se upoštevajo nekatera pravila glede znižanja višine dnevnice, kot to za javni sektor določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Na podlagi stališča FURS so tudi delodajalci zasebnega sektorja dolžni upoštevati znižanja dnevnice, ki jih predpisuje Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki na podlagi 1. člena velja za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Zaradi stališča FURS precej delodajalcev zasebnega sektorja znižuje višino dnevnic tudi za primere, ki jih Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki velja za zasebni sektor, ne opredeljuje.

Na podlagi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, so določena še naslednja pravila:

  • Delavcu, ki so mu na službeni poti zagotovljeni vsi obroki (brezplačna prehrana), se obračuna 20 % zneska pripadajoče dnevnice (če bi dnevnica znašala npr. 36 EUR in je imel na službeni poti zagotovljene vse obroke brezplačno, znaša v tem primeru dnevnica 7,20 EUR).
  • Na zneske dnevnic, določene z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v primeru službene poti v tujino, ki velja za zasebni sektor, se aplicira odstotke znižanja, ki jih določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki velja za javni sektor, in sicer:

Znižanja v primeru brezplačnih obrokov – zasebni sektor, službena pot v tujini:

 

nad 14 do 24 ur

nad 8 do 14 ur

nad 6 do 8 ur

cela dnevnica:

100 % zneska

75 % zneska

25 % zneska

znižanje za zajtrk:

10 % znižanje

15 % znižanje

znižanje za kosilo:

35 % znižanje

40 % znižanje

znižanje za večerjo:

35 % znižanje

40 % znižanje

brezplačni obroki:

20 % zneska

20 % zneska

20 % zneska

 

JAVNI SEKTOR


Javni sektor – službene poti v Sloveniji: Znesek dnevnice, kot to določa Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021, Uradni list 88/2021 z dne 3. 6. 2021:

Država:

Valuta:

nad 12 ur

zagotovljen zajtrk – znižanje za 20 %

zagotovljeno kosilo ali večerja – za obrok znižanje za 40 %

nad 8 do 12 ur – za obrok znižanje za 40 %

6-8 ur

Slovenija

EUR

21,39

4,28 EUR znižanja dnevnice

8,56 EUR znižanja dnevnice

10,68 EUR

5,16 EUR

V Uradnih listih št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016 ter 35/2017 z dne 7. 7. 2017 sta bili v povezavi z določanjem dnevnice, kot delovno pravne pravice delavcev, za katere velja Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, objavljeni dve pomembni razlagi omenjene kolektivne pogodbe, in sicer:

  • Dnevnica za službeno potovanje v državi se določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00.
  • Ne glede na prejšnji odstavek javnemu uslužbencu pripada dnevnica tudi, kadar se službeno potovanje začne v prvem dnevu in se brez prekinitve konča v naslednjem dnevu ter traja skupaj več kot 12 ur, vendar v nobenem od obeh dni ne traja več kot 12 ur.

Zneski dnevnice, kot to določa Uredba tujina za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020:

Država:

Valuta:

nad 14 do 24 ur
(100 % znesek dnevnice)

nad 14 do 24 ur – vključen zajtrk
(znižanje za 10 %)

nad 8 do 14 ur
(75 % znesek dnevnice)

nad 8 do 14 ur – vključen zajtrk
(znižanje za 15 %)

nad 6 do 8 ur
(25 % znesek dnevnice)

Albanija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Andora

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Armenija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Avstralija

USD

53,00

47,70

39,75

33,79

13,25

Avstrija

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Azerbajdžan

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Belgija

EUR

63,00

56,70

47,25

40,16

12,50

Belorusija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Bolgarija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Bosna in Hercegovina

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Ciper

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Češka

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Črna gora

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Danska

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Estonija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Finska

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Francija

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Grčija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Gruzija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Hrvaška

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Irska

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Islandija

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Italija

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Japonska

USD

88,00

79,20

66,00

56,10

22,00

Kanada

USD

53,00

47,70

39,75

33,79

13,25

Kitajska

USD

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Kosovo

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Latvija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Lihtenštajn

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Litva

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Luksemburg

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Madžarska

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Malta

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Moldavija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Monako

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Nemčija

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Nizozemska

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Norveška

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Nova Zelandija

USD

53,00

47,70

39,75

33,79

13,25

Poljska

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Portugalska

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Romunija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Rusija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

San Marino

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Severna Makedonija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Slovaška

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Srbija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Španija

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Švedska

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Švica

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Turčija

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Ukrajina

EUR

36,00

32,40

27,00

22,95

9,00

Vatikan

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

ZDA

USD

53,00

47,70

39,75

33,79

13,25

Združeno kraljestvo Velike Britanije in S Irske

EUR

49,00

44,10

36,75

31,24

12,25

Druge države

USD

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Hong Kong

USD

62,00

55,80

46,50

39,52

15,50

Moskva

EUR

71,00

63,90

53,25

45,26

17,75

Peking

USD

81,00

72,90

60,75

51,64

20,25

Sankt Petersburg

EUR

71,00

63,90

53,25

45,26

17,75

Šanghaj

USD

81,00

72,90

60,75

51,64

20,25

 

Zneski dnevnice, kot to določa Uredba tujina od 01.01.2021 dalje:

Država:

Valuta:

nad 14 do 24 ur
(100 % znesek dnevnice)

nad 14 do 24 ur – vključen zajtrk
(znižanje za 10 %)

nad 8 do 14 ur
(75 % znesek dnevnice)

nad 8 do 14 ur – vključen zajtrk
(znižanje za 15 %)

nad 6 do 8 ur
(25 % znesek dnevnice)

Albanija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Andora

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Armenija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Avstralija

USD

60,00

54,00

45,00

38,25

15,00

Avstrija

EUR

55,00

49,50

41,25

35,06

13,75

Azerbajdžan

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Belgija

EUR

63,00

56,70

47,25

40,16

12,50

Belorusija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Bolgarija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Bosna in Hercegovina

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Ciper

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Češka

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Črna gora

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Danska

EUR

55,00

49,50

41,25

35,06

13,75

Estonija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Finska

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Francija

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Grčija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Gruzija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Hrvaška

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Irska

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Islandija

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Italija

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Japonska

USD

100,00

90,00

75,00

63,75

25,00

Kanada

USD

60,00

54,00

45,00

38,25

15,00

Kitajska

USD

44,00

36,00

30,00

25,50

11,00

Kosovo

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Latvija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Lihtenštajn

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Litva

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Luksemburg

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Madžarska

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Malta

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Moldavija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Monako

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Nemčija

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Nizozemska

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Norveška

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Nova Zelandija

USD

60,00

54,00

45,00

38,25

15,00

Poljska

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Portugalska

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Romunija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Rusija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

San Marino

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Severna Makedonija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Slovaška

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Srbija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Španija

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Švedska

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Švica

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Turčija

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Ukrajina

EUR

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Vatikan

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

ZDA

USD

60,00

54,00

45,00

38,25

15,00

Združeno kraljestvo Velike Britanije in S Irske

EUR

55,00

49,50

41,25

31,24

13,75

Druge države

USD

50,00

39,60

37,50

31,87

12,50

Hong Kong

USD

70,00

63,00

52,50

44,62

17,50

Moskva

EUR

80,00

72,00

60,00

51,00

20,00

Peking

USD

90,00

81,00

67,50

57,37

22,50

Sankt Petersburg

EUR

80,00

72,00

60,00

51,00

20,00

Šanghaj

USD

90,00

81,00

67,50

57,37

22,50

 

Znižanja v primeru brezplačnih obrokov – javni sektor, službena pot v tujini:

 

nad 14 do 24 ur

nad 8 do 14 ur

nad 6 do 8 ur

cela dnevnica:

100 % zneska

75 % zneska

25 % zneska

znižanje za zajtrk:

10 % znižanje

15 % znižanje

znižanje za kosilo:

35 % znižanje

40 % znižanje

znižanje za večerjo:

35 % znižanje

40 % znižanje

brezplačni obroki:

20 % zneska

20 % zneska

20 % zneska

 

 

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih